organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "OPOKA" - KOSZALIN

 • KRS:0000042522
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ "OPOKA"
 • Adres:75-847 KOSZALIN, WENEDÓW 15 D / 3
 • Miasto:KOSZALIN
 • Gmina:M. KOSZALIN
 • Powiat:M. KOSZALIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-11-13
 • Adres WWW:http://www.opoka.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:08124036531111000041898420
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KOSZALIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE