organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ACADEMIA" - BLACHOWNIA

 • KRS:0000267178
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ACADEMIA"
 • Adres:42-290 BLACHOWNIA, CZĘSTOCHOWSKA 71
 • Miasto:BLACHOWNIA
 • Gmina:BLACHOWNIA
 • Powiat:CZĘSTOCHOWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-04-30
 • Konto bankowe:54102016640000310201926534
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BLACHOWNIA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE