organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW I MENADŻERÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI - MOLZA

 • KRS:0000224217
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW I MENADŻERÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA REGION WARMIŃSKO-MAZURSKI
 • Adres:10-211 OLSZTYN, FAŁATA 23k
 • Miasto:MOLZA
 • Gmina:ŁUKTA
 • Powiat:OSTRÓDZKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-10
 • Konto bankowe:70144012280000000006860435
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE