organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "OGNISKO MIŁOŚCI" - OLSZA

 • KRS:0000196596
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "OGNISKO MIŁOŚCI"
 • Adres:95-063 ROGÓW, 33
 • Miasto:OLSZA
 • Gmina:ROGÓW
 • Powiat:BRZEZIŃSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-22
 • Adres WWW:http://www.archidiecezja.lodz.pl/ognisko
 • Konto bankowe:98124015451111000011663489
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE