organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OFFICYNA - SZCZECIN

 • KRS:0000132596
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE OFFICYNA
 • Adres:71-445 SZCZECIN, LENARTOWICZA 3-4
 • Miasto:SZCZECIN
 • Gmina:M. SZCZECIN
 • Powiat:M. SZCZECIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-07-20
 • Adres WWW:http://www.officyna.art.pl
 • Konto bankowe:13154010852030530190840001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZCZECIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE