organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "NASZE SIEDLCE" - GDAŃSK

 • KRS:0000154216
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "NASZE SIEDLCE"
 • Adres:80-122 GDAŃSK, KARTUSKA 197 / 2
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-20
 • Konto bankowe:31109010980000000114588997
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE