organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NASZA ŚWIETLICA - POMOCNA DŁOŃ - BOGDANKA

 • KRS:0000051211
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NASZA ŚWIETLICA - POMOCNA DŁOŃ
 • Adres:Ciechanki 53, 21-013 Puchaczów
 • Miasto:BOGDANKA
 • Gmina:PUCHACZÓW
 • Powiat:ŁĘCZYŃSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-23
 • Adres WWW:http://www.pomocna-dlon.cba.pl/
 • Konto bankowe:86 1140 2004 0000 3202 7633 2123
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE