organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "NASZ ŁĄG - NASZA WIEŚ" - ŁĄG

 • KRS:0000298885
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "NASZ ŁĄG - NASZA WIEŚ"
 • Adres:89-652 ŁĄG, CHOJNICKA 30
 • Miasto:ŁĄG
 • Gmina:CZERSK
 • Powiat:CHOJNICKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-06-22
 • Konto bankowe:81814700020006082820000010
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŁĄG
Znajdź OPP