organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PIETRZYKÓW - PIETRZYKÓW

 • KRS:0000313785
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PIETRZYKÓW
 • Adres:68 - 213 LIPINKI ŁUŻYCKIE, 51
 • Miasto:PIETRZYKÓW
 • Gmina:LIPINKI ŁUŻYCKIE
 • Powiat:ŻARSKI
 • Województwo:LUBUSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-06
 • Adres WWW:http://www.pietrzykow.pl
 • Konto bankowe:76106000760000326001568690
 • Zadania OPP:10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE