organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI - KAMIEŃSKIE MŁYNY - KAMIEŃSKIE MŁYNY

 • KRS:0000058034
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI - KAMIEŃSKIE MŁYNY
 • Adres:42-287 LUBSZA ŚL., SZKOLNA 10
 • Miasto:KAMIEŃSKIE MŁYNY
 • Gmina:WOŹNIKI
 • Powiat:LUBLINIECKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-29
 • Konto bankowe:46102016640000310201145440
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KAMIEŃSKIE MŁYNY
Znajdź OPP