organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KADŁUB

 • KRS:0000306950
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • Adres:47-175 KADŁUB, ZAMKOWA 5
 • Miasto:KADŁUB
 • Gmina:STRZELCE OPOLSKIE
 • Powiat:STRZELECKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-01
 • Adres WWW:http://zss_kadlub.wodip.opole.pl
 • Konto bankowe:86888410302004000121200001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE