organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - PROMOCJI WSI LUBNÓW I OKOLIC - LUBNÓW

 • KRS:0000038037
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU - PROMOCJI WSI LUBNÓW I OKOLIC
 • Adres:57-220 ZIĘBICE, LUBNÓW 42
 • Miasto:LUBNÓW
 • Gmina:ZIĘBICE
 • Powiat:ZĄBKOWICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-16
 • Konto bankowe:03953310722007000229580001
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE