organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY - CHORZÓW

 • KRS:0000019371
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY
 • Adres:41-500 CHORZÓW, OMAŃKOWSKIEJ 1
 • Miasto:CHORZÓW
 • Gmina:M. CHORZÓW
 • Powiat:M. CHORZÓW
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-27
 • Adres WWW:http://www.snrr.org
 • Konto bankowe:48109020240000000534019904
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - CHORZÓW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE