organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "PODAJ DŁOŃ" - JÓZEFÓW

 • KRS:0000032177
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY RODZINIE "PODAJ DŁOŃ"
 • Adres:23-460 JÓZEFÓW, KOŚCIUSZKI 54A
 • Miasto:JÓZEFÓW
 • Gmina:JÓZEFÓW
 • Powiat:BIŁGORAJSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-01-30
 • Adres WWW:http://www.podajdlon.pl
 • Konto bankowe:76964410332007330048640001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JÓZEFÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE