organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I POTRZEBUJĄCYM OPIEKI "SENIOR" - PIOTROWICE

 • KRS:0000013932
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I POTRZEBUJĄCYM OPIEKI "SENIOR"
 • Adres:78-113 DYGOWO, 1
 • Miasto:PIOTROWICE
 • Gmina:DYGOWO
 • Powiat:KOŁOBRZESKI
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-06
 • Konto bankowe:04124065081111000054152711
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE