organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - PONIATOWA

 • KRS:0000012774
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 • Adres:24-320 PONIATOWA, MŁODZIEŻOWA 6
 • Miasto:PONIATOWA
 • Gmina:PONIATOWA
 • Powiat:OPOLSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-01
 • Adres WWW:http://www.lfoon.lublin.pl/~soni5/index
 • Konto bankowe:91873500070006961620000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PONIATOWA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE