organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH "ŚWIATŁO I CIENIE" - GDAŃSK

 • KRS:0000011595
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH "ŚWIATŁO I CIENIE"
 • Adres:80-457 GDAŃSK, AL. JANA PAWŁA II 48
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-11
 • Konto bankowe:44116022020000000051354722
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE