organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ" - KRYNICA-ZDRÓJ

 • KRS:0000154439
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ"
 • Adres:38-330 KRYNICA-ZDRÓJ, TYSIĄCLECIA 43
 • Miasto:KRYNICA-ZDRÓJ
 • Gmina:KRYNICA-ZDRÓJ
 • Powiat:NOWOSĄDECKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-08-10
 • Adres WWW:http://www.przystan.krynica.com.pl
 • Konto bankowe:46880900052002200806660002
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KRYNICA-ZDRÓJ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE