organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ - DĄBROWA TARNOWSKA

 • KRS:0000016207
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "POMOCNA DŁOŃ" W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
 • Adres:33-200 DĄBROWA TARNOWSKA, KOŚCIUSZKI 34
 • Miasto:DĄBROWA TARNOWSKA
 • Gmina:DĄBROWA TARNOWSKA
 • Powiat:DĄBROWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-12
 • Konto bankowe:08946200032001000042680001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DĄBROWA TARNOWSKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE