organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KROK PO KROKU" - GDAŃSK

 • KRS:0000208978
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KROK PO KROKU"
 • Adres:80-389 GDAŃSK, ŚLĄSKA 66 C
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-23
 • Adres WWW:http://www.krokpokroku.ima.pl
 • Konto bankowe:46105017641000002280807757
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE