organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKIERKA" W UNISŁAWIU - UNISŁAW

 • KRS:0000306045
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKIERKA" W UNISŁAWIU
 • Adres:86-260 UNISŁAW, LIPOWA 33 / 2
 • Miasto:UNISŁAW
 • Gmina:UNISŁAW
 • Powiat:CHEŁMIŃSKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-31
 • Konto bankowe:94951100002004001748860001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE