organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN SAMI SOBIE - PRZEWÓZ

 • KRS:0000216086
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN SAMI SOBIE
 • Adres:26-900 KOZIENICE, M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3
 • Miasto:PRZEWÓZ
 • Gmina:KOZIENICE
 • Powiat:KOZIENICKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-12-29
 • Konto bankowe:78124058621111000051026224
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE