organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI, WYPOCZYNKU I SPORTU W GMINIE KAŃCZUGA - EWIS - KAŃCZUGA

 • KRS:0000289747
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI, WYPOCZYNKU I SPORTU W GMINIE KAŃCZUGA - EWIS
 • Adres:37-220 KAŃCZUGA, SZKOLNA 7
 • Miasto:KAŃCZUGA
 • Gmina:KAŃCZUGA
 • Powiat:PRZEWORSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-09
 • Konto bankowe:61909600042004004612180001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE