organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZICÓW "PROMYK NADZIEI" - BORNE SULINOWO

 • KRS:0000218945
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZICÓW "PROMYK NADZIEI"
 • Adres:78-449 BORNE SULINOWO, ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 30 A / 3
 • Miasto:BORNE SULINOWO
 • Gmina:BORNE SULINOWO
 • Powiat:SZCZECINECKI
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-12-17
 • Adres WWW:http://www.promyk-nadziei.ovh.org
 • Konto bankowe:57858110560300103620000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BORNE SULINOWO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE