organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "TĘCZA" IM. MACIEJA KOSTKI W RADLINIE - RADLIN

 • KRS:0000150274
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY "TĘCZA" IM. MACIEJA KOSTKI W RADLINIE
 • Adres:63-200 JAROCIN, 29
 • Miasto:RADLIN
 • Gmina:JAROCIN
 • Powiat:JAROCIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-02-16
 • Adres WWW:http://www.teczaradlin.pl
 • Konto bankowe:82842700090020110420000003
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE