organizacje pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W LUBANIU" - LUBAŃ

 • KRS:0000231609
 • Nazwa: "STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W LUBANIU"
 • Adres:59-800 LUBAŃ, PAPIEŻA JANA PAWŁA II 3
 • Miasto:LUBAŃ
 • Gmina:LUBAŃ
 • Powiat:LUBAŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-07-04
 • Konto bankowe:81109019550000000103755838
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBAŃ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE