organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZDOMNYCH DOM MODLITWY "AGAPE" W BOROWYM MŁYNIE - BOROWY MŁYN

 • KRS:0000058879
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZDOMNYCH DOM MODLITWY "AGAPE" W BOROWYM MŁYNIE
 • Adres:82-420 RYJEWO, 22
 • Miasto:BOROWY MŁYN
 • Gmina:RYJEWO
 • Powiat:KWIDZYŃSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-10-25
 • Adres WWW:http://www.agape.info.pl
 • Konto bankowe:36102017780000210200443358
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BOROWY MŁYN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE