organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "MOŻESZ" NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY - PIASTÓW

 • KRS:0000124097
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "MOŻESZ" NA RZECZ PSYCHOPROFILAKTYKI I ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Adres:05-820 PIASTÓW, WARSZAWSKA 24
 • Miasto:PIASTÓW
 • Gmina:PRUSZKOWSKI
 • Powiat:PIASTÓW
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-04-18
 • Adres WWW:http://www.mozesz.org
 • Konto bankowe:93102010970000710201335801
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PIASTÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE