organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ IM. JÓZEFA ZEIDLERA - GŁOGÓWKO

 • KRS:0000248432
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ IM. JÓZEFA ZEIDLERA
 • Adres:63-800 GOSTYŃ, ŚWIĘTA GÓRA 1
 • Miasto:GŁOGÓWKO
 • Gmina:PIASKI
 • Powiat:GOSTYŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-22
 • Adres WWW:http://www.jozefzeidler.eu
 • Konto bankowe:50109012580000000104889405
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE