organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI "CANTATA" W ELBLĄGU - ELBLĄG

 • KRS:0000011703
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI "CANTATA" W ELBLĄGU
 • Adres:82-300 ELBLĄG, ŻYRARDOWSKA 67 / 5
 • Miasto:ELBLĄG
 • Gmina:M. ELBLĄG
 • Powiat:M. ELBLĄG
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-12
 • Adres WWW:http://www.euh-e.edu.pl
 • Konto bankowe:44116022020000000050260077
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ELBLĄG
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE