organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAZDY TERENOWEJ "DUROMUTT" - KOTLARNIA

 • KRS:0000244273
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW JAZDY TERENOWEJ "DUROMUTT"
 • Adres:47-246 KOTLARNIA, DĘBOWA 3
 • Miasto:KOTLARNIA
 • Gmina:BIERAWA
 • Powiat:KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-05-11
 • Konto bankowe:47102037140000430201385558
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP