organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNICY GMINY TUCHOMIE - TUCHOMIE

 • KRS:0000326548
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MIŁOŚNICY GMINY TUCHOMIE
 • Adres:77-133 TUCHOMIE, JANA III SOBIESKIEGO 18
 • Miasto:TUCHOMIE
 • Gmina:TUCHOMIE
 • Powiat:BYTOWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-03-27
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TUCHOMIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE