organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - SOPOT - SOPOT

 • KRS:0000221661
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO - SOPOT
 • Adres:81-862 SOPOT, KUJAWSKA 50-52
 • Miasto:SOPOT
 • Gmina:M. SOPOT
 • Powiat:M. SOPOT
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-15
 • Konto bankowe:08102018530000940200798124
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SOPOT
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE