organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ W PRZECZNIE - PRZECZNO

 • KRS:0000262613
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE LOKALNE SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ W PRZECZNIE
 • Adres:87-152 ŁUBIANKA, ŚW. ROZALII 5
 • Miasto:PRZECZNO
 • Gmina:ŁUBIANKA
 • Powiat:TORUŃSKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-08-24
 • Konto bankowe:18951100002003002247830001
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE