organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINA STOBRAWY" - KUJAKOWICE GÓRNE

 • KRS:0000251034
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DOLINA STOBRAWY"
 • Adres:46-211 KUJAKOWICE GÓRNE, XXX-LECIA 5
 • Miasto:KUJAKOWICE GÓRNE
 • Gmina:KLUCZBORK
 • Powiat:KLUCZBORSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-03
 • Adres WWW:http://www.dolinastobrawy.pl
 • Konto bankowe:38887600090036897920000001
 • Zadania OPP:9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KUJAKOWICE GÓRNE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE