organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - ELBLĄG

 • KRS:0000251035
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 • Adres:82-300 ELBLĄG, KOMEŃSKIEGO 40
 • Miasto:ELBLĄG
 • Gmina:M. ELBLĄG
 • Powiat:M. ELBLĄG
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-04-02
 • Adres WWW:http://www.kanal-elblaski-lgd.pl
 • Konto bankowe:91102017520000040201395995
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ELBLĄG
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE