organizacje pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BM I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI SZCZEPANOWSKIEJ" - SZCZEPANÓW

 • KRS:0000224641
 • Nazwa: "STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BM I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI SZCZEPANOWSKIEJ"
 • Adres:32-823 SZCZEPANÓW, ŚW. STANISŁAWA 2
 • Miasto:SZCZEPANÓW
 • Gmina:BRZESKO
 • Powiat:BRZESKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-03-27
 • Konto bankowe:05102049840000470200351346
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE