organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "KONICZYNKA" DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ. - IGNACÓW

 • KRS:0000162988
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "KONICZYNKA" DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ.
 • Adres:05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, STANKOWIZNA 42 / 44
 • Miasto:IGNACÓW
 • Gmina:MIŃSK MAZOWIECKI
 • Powiat:MIŃSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-01-17
 • Adres WWW:http://sosw-minsk-maz.strefa.pl
 • Konto bankowe:11124027021111000030419760
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - IGNACÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE