organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE "NAPOLEOŃSKA ZAGRODA" - NAPOLEONÓW

 • KRS:0000326055
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE "NAPOLEOŃSKA ZAGRODA"
 • Adres:97-360 KAMIEŃSK, 6/7
 • Miasto:NAPOLEONÓW
 • Gmina:KAMIEŃSK
 • Powiat:RADOMSZCZAŃSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-05
 • Konto bankowe:03249000050000450044164424
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE