organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE JEDNOŚĆ DLA SZKOŁY W WOLI WIĄZOWEJ - WOLA WIĄZOWA

 • KRS:0000236303
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE JEDNOŚĆ DLA SZKOŁY W WOLI WIĄZOWEJ
 • Adres:97-438 RUSIEC, 42
 • Miasto:WOLA WIĄZOWA
 • Gmina:RUSIEC
 • Powiat:BEŁCHATOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-19
 • Konto bankowe:36926400090000277220000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP