organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "KLUB OTWARTYCH SERC" - WIERUSZÓW

 • KRS:0000192452
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE "KLUB OTWARTYCH SERC"
 • Adres:98- 400 WIERUSZÓW, SPORTOWA 7
 • Miasto:WIERUSZÓW
 • Gmina:WIERUSZÓW
 • Powiat:WIERUSZOWSKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-28
 • Adres WWW:http://www.sikos.org.pl
 • Konto bankowe:37102045640000520200105353
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WIERUSZÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE