organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "DROGA" - KOWALKI

 • KRS:0000169329
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "DROGA"
 • Adres:78-220 TYCHOWO, 21
 • Miasto:KOWALKI
 • Gmina:TYCHOWO
 • Powiat:BIAŁOGARDZKI
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-10-19
 • Adres WWW:http://www.republika.pl/st_droga
 • Konto bankowe:61109026460000000107244738
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE