organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ŚWIDNIK

 • KRS:0000114952
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • Adres:21-040 ŚWIDNIK, KLONOWA 4
 • Miasto:ŚWIDNIK
 • Gmina:ŚWIDNIK
 • Powiat:ŚWIDNICKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-17
 • Konto bankowe:35868900073003988320000030
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŚWIDNIK
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE