organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA - POMOCNA DŁOŃ W MILÓWCE" - MILÓWKA

 • KRS:0000184504
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "INTEGRACJA - POMOCNA DŁOŃ W MILÓWCE"
 • Adres:34-360 MILÓWKA, JANA KAZIMIERZA 128
 • Miasto:MILÓWKA
 • Gmina:MILÓWKA
 • Powiat:ŻYWIECKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-06-09
 • Konto bankowe:59813100050012642320000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - MILÓWKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE