organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH W PACZKOWIE - PACZKÓW

 • KRS:0000116168
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH W PACZKOWIE
 • Adres:48-370 PACZKÓW, KOŚCIELNA 24
 • Miasto:PACZKÓW
 • Gmina:PACZKÓW
 • Powiat:NYSKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-28
 • Adres WWW:http://silpaczkow.free.ngo.pl
 • Konto bankowe:28887200030026108120000010
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PACZKÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE