organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "PRO EDUCATIO" - OSTRÓW LUBELSKI

 • KRS:0000211180
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH "PRO EDUCATIO"
 • Adres:21-110 OSTRÓW LUBELSKI, UNICKA 5
 • Miasto:OSTRÓW LUBELSKI
 • Gmina:OSTRÓW LUBELSKI
 • Powiat:LUBARTOWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-21
 • Konto bankowe:86870710320403967120040001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OSTRÓW LUBELSKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE