organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE IM.EDMUNDA BOJANOWSKIEGO "DOBROĆ" - DĘBICA

 • KRS:0000205257
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE IM.EDMUNDA BOJANOWSKIEGO "DOBROĆ"
 • Adres:39-200 DĘBICA, KRAKOWSKA 15
 • Miasto:DĘBICA
 • Gmina:DĘBICA
 • Powiat:DĘBICKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-29
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszenie.siostry.net
 • Konto bankowe:88124048071111000055375847
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DĘBICA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE