organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "HIPODROM" - SICZKI 30

  • KRS:0000074749
  • Nazwa: STOWARZYSZENIE "HIPODROM"
  • Adres:26-630 JEDLNIA LETNISKO,
  • Miasto:SICZKI 30
  • Gmina:JEDLNIA-LETNISKO
  • Powiat:RADOMSKI
  • Województwo:MAZOWIECKIE
  • Data nadania cechy OPP:2005-03-21
  • Konto bankowe:51116022020000000016777685
  • Zadania OPP:14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP