organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE GRABISZYCE - GRABISZYCE GÓRNE

 • KRS:0000322649
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE GRABISZYCE
 • Adres:58-820 LEŚNA, 44
 • Miasto:GRABISZYCE GÓRNE
 • Gmina:LEŚNA
 • Powiat:LUBAŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-02-17
 • Konto bankowe:98839200044208492520000010
 • Zadania OPP:9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP