organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW "PRZYJAŹŃ" W ŻARKACH - ŻARKI

 • KRS:0000037080
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW "PRZYJAŹŃ" W ŻARKACH
 • Adres:32-593 ŻARKI, OLEŃKI 1
 • Miasto:ŻARKI
 • Gmina:LIBIĄŻ
 • Powiat:CHRZANOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-28
 • Konto bankowe:78844400080020024935690001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE